zaterdag 31 oktober 2009

fave vacation....

The new challenge at 'These are a few of my favorite things' is...scrap about your fave vacation...
...our favorite vacation is going by camper to Norway...it's such a beautiful country..... next summer we want to go there again for some weeks.

De nieuwe challenge van 'These are few of my favorite things' is....scrap over je favoriete vakantie.....onze favoriete vakantie is met de camper door Noorwegen trekken....het is zo'n prachtig land...aankomende zomer willen we graag weer voor een paar weken die kant op.

My take on the challenge....."praktfull Norge"....(beautiful Norway/prachtig Noorwegen)

...I have made it of old cardboard, vacation pictures of Norway, CosmoCricket and OctoberAfternoon papers, paint, a moose-stencil and I did some handstitching....


pictures of:Geiranger fjord, west-coast, the 'Snow'-way at night, Lofoten...


....Norwegian house, view at Geiranger fjord, beach on the Lofoten, cotton plant, viking ship and the NorthCape....


----------------------------------------
I received this "your blog is over the top" award from Yvonne .........
Thanks so much Yvonne...I'm happy:):) with it!!!
Thanks for looking!

vrijdag 30 oktober 2009

scrapping the music & scrapping out loud...

"A very good time, such a fine time, such a happy time"....lyrics of the song 'our house' of Madness... this weeks song at the challenge Scrapping the Music......and this weeks challenge at Scrapping out Loud is to use oversized embellishments and/or alphas on your page...
...and this is what I have made of it (with a happy picture of my mom, sister and me)......

"A very good time, such a fine time, such a happy time"...van het nummer 'our house' van Madness....dit is de song voor deze week bij Scrapping the Music....en bij de challenge van Scrapping out Loud is het de bedoeling dat je 'oversized' embellishments en/of letters gebruikt...en dit is wat ik er van heb gemaakt (met een happy foto van mijn moeder, zus en ik)

---------------------------------------------
At the moment I love to scrap with pictures of my childhood, so here is another lo.........
my 1st schoolday........
Ik vind het nu erg leuk om met foto's uit mijn kinderjaren te scrappen, dus hier is nog een lo....
mijn 1e schooldag..........

1981....6 years old.... finally I may go to the 'big'school
1981....6 jaar oud....eindelijk mocht ik naar de 'grote'schoolWith this old children book I have made......
Van dit oude kinderboekje heb ik.....

....this minibook about the last day together with my cat Quibus.....
He was my first own cat...and August last year I had to put him to sleep, because he had a big tumor........

...dit miniboekje over de laatste dag samen met Quibus gemaakt....
Hij was mijn eerste eigen kat...en vorigjaar augustus heb ik hem in moeten laten slapen, omdat hij een grote tumor had waar niks meer aan gedaan kon worden......Thanks for looking and have a nice (Halloween)weekend:):):)

donderdag 22 oktober 2009

Time flies when you having fun.....

This weeks challenge at Scrapping out Loud.........

It's about time!
"Since the days seem to be getting longer and longer, it would be nice to scrap about time. Maybe having loads of it, or not enough..perhaps a daily schedule, or a saying such as 'time to reflect'. There are loads of clock, calendar and number products on the market, and I am sure we all have something time-related to use! Have fun!Check out the design team layouts....."


And this is what I have made of it........
Time flies when you having fun....
...with a picture of my dad and niece Lotte playing with a kite on the beach....

This time I also used the scketch....


Today it's grey outside...and I don't have to go outside, so a perfect day to do some scrapping (again:).....For my furryfriend Mees it's a lazyday also.....Have a nice Thursday!!!

dinsdag 20 oktober 2009

CardPatterns#37 & CPS card sketch#138...

Last night I have made some new cards and these two I made for card challenges.......

...the first for CardPatterns....

....(apples)for you!....

The big apple I made felt and the three little apples I made of Fimo clay

And the second card I made for CPS card sketches..........
HI, how are you?.......

Thanks for looking...and have a nice day!

zondag 18 oktober 2009

get sketchy #10... and another minibook...

"Have I told you lately".....I have made this romantic card for the challenge of Get Sketchy and it's the first time I play along....actually it's the first time I play with a card challenge....

"Have I told you lately"....Deze romantische kaart heb ik gemaakt voor de Get Sketchy challenge en het is de eerste keer dat ik mee doe...eigenlijk is het ook de eerste keer dat ik mee doe met een card challenge.......

I have paint a heart with ink, handstitched the blue heart and used some Glimmer Mist...

Ik heb het roze hart erop geschilderd met ecoline, het blauwe hart geborduurd en ik heb Glimmer Mist gebruikt...

Inside the card I have wrote the lyrics of the song "have I told you lately" of Van Morrison (one of my fave songs), a little heart made of felt and the big heart I have handstitched ...

Binnen in de kaart heb ik de tekst van het nummer "have I told you lately" van Van Morrison geschereven, het kleine hartje heb ik uit vilt geknipt en het grote hart geborduurd...

Today I also have made another mini book....
and this morning the book was an old children book.....
Vandaag heb ik weer een mini boekje gemaakt...
en vanmorgen was het nog een oud kinderboekje...

....and now it looks like this............
It's a mini book about my cat Quibus(died last year summer)....he always loved to be in the garden...
I think it's a nice and simple book, even I haven't used embellishments ( because then you can't close the book anymore)

...en nu ziet het er zo uit..........
Het is een mini boekje over mijn kat Quibus (vorigjaar zomer overleden)....hij vond het altijd heerlijk om buiten in de tuin rond te struinen en lekker in het zonnetje liggen op het gras....
Ik vind het een leuk en simpel boekje geworden, ookal heb ik geen embellishments gebruikt (anders zou het boekje niet meer dicht kunnen)


This was my second "home alone" day... I think it's a little to quiet in the house, now Richard is in Austria...and I'm happy when he comes home again, but for now I still love my time alone:)
Dit was mijn tweede "home alone" dag... ik vind het toch wel erg stil in huis nu Richard in Oostenrijk is...en ik ben ook blij als hij weer thuis komt, maar voor nu geniet ik nog even van het huis voor mij alleen hebben:)

zaterdag 17 oktober 2009

home alone......and scrapping out loud!

This morning Richard leave us (me and my cats) for a week...he's to Austria (again?yes again)for a wild water kayak week with the kayak club "de Dolfijnen"(the dolphins)....so I'm home alone and when I'm honest, I love to have some day's for myself:):) So I planned to scrap, scrap and scrap these day's...and here is my first of today...........I made it for the challenge of Scrapping out Loud! This time you have to use naked chipboard.....

Vanmorgen heeft Richard ons (ik en de katten) verlaten voor een week...hij is naar Oostenrijk (alweer? ja, alweer) voor een week wild water varen met de kanovereniging "de Dolfijnen" ... dus ik ben "home alone" en als ik eerlijk ben vind ik het heerlijk een paar dagen voor mijzelf:):) Ik ben dan ook van plan om veel te gaan scrappen de komende dagen...en dit is mijn eerste lo van vandaag...Ik heb deze lo voor Scrapping out Loud! gemaakt, deze keer moest je kaal chipboard gebruiken

Badderen = bathing.....a picture of me of 1976:)

naked chipboard title....

some handstitching...
Some minutes ago Richard called me that they arrived in Imst in Austria...they had alot of rain on their way and in Imst it was beginning to snow...so they will have a cold kayak week,brrrr!!! I'm happy they arrived save and I hope they will have a fantastic time!!! And I'll have some fantastic day's here in my scraproom with my furryfriends:)

Have a nice weekend!!!


Richard heeft net gebeld dat ze in Imst aangekomen zijn...ze hebben veel regen onderweg gehad en in Imst was het gaan sneeuwen...dus ze zullen een koude kano week hebben, brrrr!!! Ik ben blij dat ze goed aangekomen zijn en ik hoop dat ze een fantastische week zullen hebben!!! En ik een paar fantastische dagen hier in mijn scrapkamer met mijn kattenbeesten:)

Prettig weekend!!!

woensdag 14 oktober 2009

AdThis guest designer....

Beetje een late post van mij, maar maandag is de nieuwe ad bij AdThis weer online gegaan en daar is mijn gast ontwerp layout te zien....en natuurlijk ook de prachtige lo's van het design team!!!!A little bit late post of mine, but the new ad @ AdThis is online and you can see my guest designer layout....and ofcourse the fantastic lo's of the designer team!!!!

En dit is wat ik er van gemaakt heb....
And this is what I have made of it...Gisteren was ik lekker een dagje vrij....even de stad in geweest, geluncht bij een vriendin en daarna met een pot thee naar zolder gegaan...... en eindelijk het mini-boekje over Mees afgemaakt....ik was er in september mee begonnen, maar toen is het blijven liggen en het kwam er maar niet van om het af te maken........


Yesterday I had a day for myself....I did some shopping and a lunch at a friend of mine en after that I went with a teapot upstairs to my scraproom.....and I have finished my mini-book about my furry friend Mees....
En ik was gisteren weer helemaal in mijn scrap-mood, dus heb ik ook nog twee lo's met foto's van Guusje gemaakt. De foto's heb ik al vaker gebruikt, maar ik vind het leuk om ze steeds weer te gebruiken......omdat ze zo schattig zijn!!!

And I was in a scrap-mood yesterday, so I made also these two lo's with pictures of Guusje. I have used the pictures before, but I love to use them again and again...because they are so cute!!!
Mirror, mirror ont he wall...who's the cutest kitty of all?

you're so tweet....

Well I going to do some housework now :(:( and then I'm off to my work!
Have a nice Wednesday!

maandag 5 oktober 2009

funny mees...

Outside it's raining and inside the heater is warmly.....and Mees loves it too...the cat basket stands near the heater in my scraproom.....aren't these funny and relaxing pics of him:):)

Buiten regent het en binnen staat de verwarming weer aan...en Mees vindt het heerlijk..de kattenmand staat tegen de verwarming in mijn scrapkamer, lekker warm....zijn dit geen grappige en relaxte foto's van hem:):)


The cats are most of the time with me when I'm in my scraproom. Very cosy, but not always....because they love my scrapstuf too....and want to play with it...but when they are sleeping they are little angels:):)

De katten vertoeven meestal samen met mij in de scrap kamer. Erg gezellig, maar niet altijd...omdat ze ook gek zijn van mijn scrap spulletjes...en er natuurlijk mee willen spelen...maar als ze slapen zijn het kleine engeltjes:):)
-----------------------------------
Oh and I have some very nice news (for me it is:):).....I'm a guest designer again!!!! I won the last 'ad' at Adthis..... and I'm so happy, happy with it!!!

En ik heb nog een leuk nieuwtje :):)....Ik mag weer gast ontwerper zijn!!!! Ik heb de laatste 'ad' van Adthis gewonnen en ik ben er happy, happy mee!!!

Have a nice week!!!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...